Introductie

Oog in Oog is een netwerk van kerken dat zichzelf vermenigvuldigt door discipelschap en evangelisatie. Op deze site lees je meer over onze visie en wat wij belangrijk vinden. Oog in Oog is te vinden in Wierden en Vroomshoop.

huizen

Visie

Alleen in God vinden mensen hun bestemming. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe geweldig Hij is. Daarom moet iedereen de kans krijgen om God te leren kennen. Wij maken Hem bekend aan de mensen om ons heen. Dit werk kan God door ons heen doen wanneer we ons volledig toewijden aan Hem. Hij zal dan zichtbaar worden in ons karakter, door onze woorden en goede daden.

Missie

We bouwen aan een hecht netwerk van bewust kleine kerken (micro-kerken). Iedereen brengt het goede nieuws over Jezus in de eigen omgeving. We zijn gefocust op het toevoegen van nieuwe mensen aan Gods Koninkrijk! Elk kerklid groeit en ontwikkelt zich als discipel van Jezus. We gaan voor groei in kwaliteit boven groei in kwantiteit. Oog in Oog vermenigvuldigt: discipelen trainen discipelen, leiders trainen leiders en kerken planten nieuwe kerken.

Kernwaarden

Oog in Oog is L.E.V.E.N.D.

 • Leiderschap

  Een Koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht zijn als een beschutting tegen de wind [...] (Jesaja 32:1-2a)
  Leiders bieden veiligheid en helderheid in geestelijke en praktische zaken. Ze leiden in de eerste plaats door hun voorbeeld. Ze ontvangen zelf ook leiderschap, feedback en correctie van betrouwbare, ervaren (mede-)leiders. Leiders zijn niet bang om mensen op zonde aan te spreken wanneer dit nodig is. Ze werken op een dienende, liefdevolle manier en niet vanuit de wens om te overheersen of zelf het middelpunt te zijn. Er is ruimte voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van de vijfvoudige bediening.

 • Evangelisatie

  Jezus zei: 'Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken!' (Mattheüs 4:19)
  Jezus daagde zijn discipelen uit om mensen bij God te brengen. Zo zijn wij ook geroepen om op zoek te gaan naar mensen die Hem nog niet kennen. Het doel van kerk-zijn is niet om activiteiten te organiseren of een besloten kring te vormen, maar om het goede nieuws over Jezus door te geven.

 • Vermenigvuldiging

  En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. (Mattheüs 13:8)
  De ware vruchten van een appelboom zijn geen appels, maar nieuwe appelbomen. Dat geldt ook voor de kerk en haar mensen. Als een kerk groeit zal deze vermenigvuldigen. Het kleinschalige karakter van onze kerken maakt dat proces relatief makkelijk en vlot. Het vermenigvuldigen zie je ook terug op persoonlijk niveau. Elke leider is verantwoordelijk voor het trainen van nieuwe leiders. Gelovigen discipelen elkaar.

 • Eenvoud

  Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. (1 Korinthe 14:26)
  Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: Ik door uw geloof, en u door het mijne (Romeinen 1:11-12)

  Het evangelie is eenvoudig én diepgaand. De basis kan gemakkelijk begrepen worden, maar je kunt een leven lang nieuwe facetten ontdekken. We kunnen veel van elkaar leren wanneer iedereen uitdeelt en iedereen ontvangt. Dat doen we door het bestuderen van de Bijbel, gebed en aanbidding: wanneer we samen zijn maar ook in ons dagelijks leven.

 • Naasten

  Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34,35)
  Jezus heeft ons lief op een bovennatuurlijke manier. Op dezelfde manier willen we elkaar liefhebben. Dat kan alleen wanneer we zelf gevuld zijn met de liefde van Jezus. We vormen een plek waar je fouten mag maken en ze leert te herstellen. We wijden ons aan elkaar toe, ook in avontuurlijke en moeilijke tijden. Zo worden we steeds meer een familie. Er is respect en waardering voor ieders verschillende ‘gaven-pakket’. We voorzien in elkaars noden en in die van de mensen die God op ons pad brengt.

 • Discipelschap

  [...] geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. (Romeinen 1:7)
  Door middel van het kennen van Gods hart en woord, richten we ons leven steeds meer in naar Zijn wil. We willen Jezus’ leerling zijn in elk aspect van ons leven. We stellen Gods eer boven de eer van mensen, boven rijkdom en boven aards genot. We werken aan ons karakter en zijn bereid om te dienen. We zijn moedig en zoeken altijd kansen om Gods goedheid te laten zien in onze omgeving. Bij God horen brengt ons een diepe blijdschap en vrede.

Kinderen

Wij zien kinderen en jongeren als volwaardige leden van de kerk. Tijdens onze samenkomsten zijn zij er natuurlijk ook bij! Ze doen mee met de volwassenen en krijgen daarnaast ook input op hun eigen niveau. In de activiteiten die we met hen doen willen we hen stimuleren God te leren kennen en Hem te volgen. Net als iedere andere gelovige mogen kinderen groeien in discipelschap en het steeds meer lijken op Jezus.

kinderen

Contact

Wil je meer weten of heb je interesse om je aan te sluiten bij Oog in Oog? Stuur ons een mailtje, bel of app ons.

Oog in Oog Wierden
info@ooginoog.com
06-42692724 (Michiel Koers)
Oog in Oog Vroomshoop
vroomshoop@ooginoog.com
06-52046909 (Ron Perik)